Περιοδικό ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣΤο περιοδικό ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο για τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Στο περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν σύγχρονα θέματα άμεσα συνυφασμένα με το περιεχόμενο και τους στόχους του.

Πεδία ενδιαφέροντος αποτελούν τα ακόλουθα:

 • Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες
 • Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Προγραμματισμός
 • Δομές Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ανάκτηση Πληροφοριών
 • Δίκτυα
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Επεξεργασία Εικόνας
 • Κινητή Τηλεφωνία
 • Κατανεμημένος Προγραμματισμός
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Υπολογιστικά Μαθηματικά και Εφαρμογές
 • Αλγόριθμοι
 • Θεωρία Πληροφοριών
 • Θεωρία Υπολογισμού
 • Βελτιστοποίηση
 • Γραφήματα
 • Υπολογιστική Γεωμετρία.

Εργασίες στις οποίες παρουσιάζονται Μαθηματικά Πακέτα και Εκπαιδευτικά Λογισμικά, καθώς επίσης και εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδειγματικών θεμάτων (case studies) μέσω της χρήσης λογισμικού είναι επιθυμητές εφόσον περιγράφουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που αναπτύσσονται για την επίλυση των προβλημάτων που διαπραγματεύονται. Επιπλέον, το περιοδικό φιλοξενεί εργασίες με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο μάθημα καθώς και εργασίες που αναφέρονται στα μαθήματα της Πληροφορικής και στοχεύουν στην επιτυχημένη ένταξη και παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έγκριση των εργασιών ακολουθεί το σύστημα κριτών οι οποίοι, με το υψηλό επιστημονικό τους κύρος, εξασφαλίζουν την ποιότητα και αρτιότητα των κειμένων.

Όλοι πρέπει να προσφέρουμε, γράφοντας εργασίες και βοηθώντας στη διάδοση του περιοδικού. Οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες από τη Συντακτική Επιτροπή και βοηθούν την προσπάθειά της στη βελτίωση του περιοδικού.


Η Συντακτική Επιτροπή
του ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ


Copyright © 2013-2017 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.