ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 31 - Ιούνιος 2019


Περιεχόμενα:


  • Μαρίνα Σταμάτη, Γεώργιος Η. Μπαραλής, "Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μέτρηση του χρόνου"
  • Αικατερίνη Δεμερούτη, "Διερεύνηση του τρόπου χρήσης και ενσωμάτωσης των νέων και ψηφιακών μέσων κατά τη διδακτική πράξη. Η συμβολή της πλατφόρμας του ψηφιακού σχολείου"
  • Θωμάς Π. Μαζαράκος και Κωνσταντίνος Π. Μαζαράκος, "Αναλυτική επίλυση του προβλήματος σκέδασης δεύτερης τάξης σε κυλινδρικές συντεταγμένες και οι εφαρμογές του σε υπεράκτιες πλωτές κατασκευές παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο"
  • Δημήτριος Τζίμας, Μανώλης Κρητικός, "Το μέλλον των Logistics ο μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης"


Τεύχος 31
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.