ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 29-30 - Δεκέμβριος 2018


Περιεχόμενα:

  • Πρόλογος Ειδικού Τεύχους
  • Σαράντος Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Παρασκευή Ιατρού, "Η Υπολογιστική Σκέψη, η Επιστημολογία STEM και η Τέχνη στα Μαθηματικά. Τα Μυστήρια Τρίγωνα."
  • Κουσουρή Στεφανία, Κασιμάτη Αικατερίνη, Ψυχάρης Σαράντος, Πετροπούλου Ουρανία, "Κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης σε STEM δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"
  • Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, "Ανάπτυξη τρισδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης για τον υπολογισμό του όγκου κυλίνδρου με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα Easy Java Simulation"
  • Κοτζαμπασάκη Ευαγγελία, Αργιάννη Ευδοκία, "Μαθητές δημιουργούν παιχνίδια καρτών με το Σχέδιο Fano και Υπολογιστική Σκέψη"
  • Βασίλειος Κουτούφαρης, Πολύδωρος Σταυρόπουλος, "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο ελεύθερο λογισμικό Octave για εφαρμογή σε εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση S.T.E.M."
  • Ποντικού Μαριλίζα, "Εξασκώντας την Προγραμματιστική Λογική των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω του STEAM"
  • Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, "Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής μοντελοποίησης εκπαιδευτικού αντικειμένου στο Excel για εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM σε ψηφιακό διδακτικό σενάριο."
  • Dr Korres Konstantinos, "The M-Dimension of STEM: Teaching Mathematical Concepts Via Discovery Learning and Constructivistic STEM Approaches Using Cognitive Tools"
  • Antonios Karampelas, "Introducing Artificial Intelligence and Machine Learning in secondary education"


                                                                                                  Τεύχος 29-30
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.