ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 28 - Δεκέμβριος 2017


Περιεχόμενα:

  • Γράμμα από την Συντακτική Επιτροπή
  • Ραφαέλλα-Ευαγγελία Βισβίκη, "Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στις Επιχειρήσεις και το Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmodo στη διδακτική πράξη"
  • Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, "Η Τεχνολογία Near Field Communications (NFC)"
  • Antonios Gkortzis, Stamatia Rizou, Diomidis Spinellis, "An empirical analysis of vulnerabilities in virtualization technologies"
  • Stratos Triantafyllou, Lamprini Koutsokera, Vasilis Stavrou and Anastasia Griva, "Enrich customer experience and support decisions using IoT technologies in a grocery retail store"
  • Φωτεινή Καλαφάτη, "Υλοποίηση του αλγορίθμου DBSCAN και η εφαρμογή του σε δεδομένα της αγοράς"
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.