ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 26 - Δεκέμβριος 2016


Περιεχόμενα:

  • Γράμμα από την Συντακτική Επιτροπή
  • Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου, "Μοντέλα Αξιολόγησης με Χρήση Ασαφών Αριθμών."
  • Νίκος Κουρνιάτης, "Οι μονόπλευρες επιφάνειες Boy και Roman μέσα από το δυναμικό παραμετρικό σχεδιασμό: Τοπολογικές ισοδυναμίες με το προβολικό επίπεδο."
  • Στυλιανός Καίσαρης, "Η αξιοποίηση της μεθόδου του Lill για την επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων σε ένα περιβάλλον Δυναμικής Γεωμετρίας"
  • Ανδρέας Τριανταφύλλου, Βασίλης Σ. Μπελεσιώτης, Δημήτρης Σωτήρος, Στυλιανός Μαραγκάκης, "Η κριτική διδασκαλία στα Μαθηματικά μέσω των ΤΠΕ. Εφαρμογή στην έννοια της παραγώγου συνάρτησης σε σημείο"
  • Ανδρέας Κουλούρης, "Αξιοποιώντας το Λογισμικό GeoGebra στη Διδασκαλία του Ρυθμού Μεταβολής Συνάρτησης."
  • Παναγιώτης Πετρίδης, "Γεωμετρία & Φυσική."
  • Βασίλειος Ραυτόπουλος, Μανώλης Κρητικός, "Η συμβολή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων σε παραμετρικές μεθόδους."
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.