ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 25 - Ιούνιος 2016


Περιεχόμενα:

 • Γράμμα από την Συντακτική Επιτροπή
 • Κατερίνα Καλαϊδοπούλου, Αναστασία Γρίβα , "Εξαγωγή αγοραστικών συσχετίσεων για μια συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία με τη χρήση δεδομένων πωλήσεων:Η περίπτωση των προϊόντων περιποίησης προσώπου."
 • Μένιππος Βούζας, Δημήτριος Μπεχτσής, Δημήτριος Βλάχος, "Βελτιστοποίηση συστημάτων αυτο-οδηγούμενων οχημάτων στη βιομηχανία μέσω προσομοίωσης."
 • Anna Gkioni, "The Effects of Appraisal Justice, Organizational Politics, Accountability and Resilience on Task and Contextual Performance: An Empirical Study in Greece."
 • Dimitra Armouti, Athanasia Tsagri, Panagiotis Sarantopoulos, "Shopping Mission and Assortment Organization: Compatibility and Discrepancy between their Nominal Values."
 • Artemis D. Avgerou, Panayotis E. Nastou, Dimitra Nastouli,Panos M. Pardalos and Yannis C. Stamatiou, "A Privacy Respecting, Collective Intelligence based eBusiness model for Smart City Environments."
 • Αθανάσιος Λαμπράκης, "Το Πολυπαραγοντικό Μοντέλο Ηγεσίας του Bass, Ερευνητική Εφαρμογή στο Δημόσιο Τομέα."
 • Γεωργία Βεργή, Κωνσταντίνος Φούσκας, "Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία χρηματοδότησης μιας νεοφυούς επιχείρησης (Start-up)."
 • Φωτεινή Καλαφάτη, Μιχάλης Δούμπος, "Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε Παγκόσμιες Επιχειρήσεις"
 • Άγγελος Δήμογλης, Ανδρέας Κουλιεράκης, Ηλίας Παρασκευόπουλος, Κατερίνα Χατζηαθανασίου, "Μέτρηση Ικανοποίησης των Φοιτητών από τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου."
 • Σταματία Κωστάκη, "Διευθυντικά Στελέχη και Επιτυχία στην Καριέρα: Η Επίδραση της Προσωπικότητας, των Στρατηγικών Καριέρας και των Οργανωσιακών Παραγόντων"
Copyright © 2013-2017 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.