Εμμανουήλ Ν. Κρητικός, Ph.D., M.Sc., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ο.Π.Α.
Ερευνητικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (MSL)
Τηλέφωνο: 2108203449
e-mail: kmn@aueb.gr

Ο Δρ. Εμμανουήλ Ν. Κρητικός είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Έγινε Διδάκτορας από το Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε μερικά από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDAMBA (European Doctoral Program Association in Management and Business Administration) και πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Rotterdam.

Έχει διδάξει Μαθηματικά, μαθήματα Υπολογιστών και Επιχειρησιακής Έρευνας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Υπήρξε σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Έχει γράψει βιβλίο πληροφορικής και οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε σημαντικά ακαδημαϊκά επιστημονικά περιοδικά, όπως: OMEGA-The International Journal of Management Science, the International Journal of Production Economics, the Journal of the Operational Research Society, the International Transactions in Operational Research, the Applied economics, the Operational Research: an International Journal.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κ. Κρητικού είναι στην περιοχή της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, στα Logistics, στον Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων, στις Ευρετικές και Μεταευρετικές Μεθόδους, τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων, στα Μαθηματικά και στις καινοτόμες μεθόδους επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων.
Copyright © 2013-2017 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.