Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής,

 • Κρητικός Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Μέλη Συντακτικής Επιτροπής

 • Αλεξανδρής Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Γιαλούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Καλλιβωκάς Δημήτρης, Καθηγητής Εφαρμογών A.ΤΕΙ Αθηνών
 • Κεΐσογλου Στέφανος, Ph.D., Μαθηματικός, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
 • Κορρές Κωνσταντίνος, Ph.D., Μαθηματικός, ΜΔΕ στη Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών
 • Κουτρομάνος Γεώργιος , Ph.D., ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Λάππας Παντελής, Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής, M.Sc. Πληροφοριακών Συστημάτων, M.Sc. Στατιστικής,  Διδάκτωρ Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Μαγουλάς Αντώνιος, M.Sc., Μαθηματικός
 • Μαλαφέκας Θανάσης, M.Sc., Πληροφορικός
 • Μαραγκάκης Στυλιανός, Ph.D., M.Sc., Γραφίστας
 • Μορόγλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μπελεσιώτης Βασίλης, Ph.D., M.Sc., Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πειραιώς, Συγγραφέας
 • Σισσούρας 'Αρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τσιλίκα Κυριακή, Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Τριανταφύλλου Ανδρέας, Δρ. Πληροφορικής
 • Χριστόπουλος Παναγιώτης, Μαθηματικός, πρ. Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών


Τεχνική Υποστήριξη

 • Γιακουμάκης Νικόλαος, Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Μετζιδάκης Θεοχάρης, Υποψήφιος Διδάκτορας, MBA, Μαθηματικός

Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.